Anneke de Klerk biedt expertiseonderzoeken aan voor verzuimsituaties die complex zijn. Complex is voor ons verzuim dat langere tijd bestaat zonder een duidelijk beeld van de belastbaarheid of wanneer de re-integratie stagneert.     Met onze...