Arbeidsdeskundig advies

In mijn werk als arbeidsdeskundige richt ik mij op de balans tussen belasting en belastbaarheid.  Daarbij is duidelijke communicatie tussen werknemer en werkgever essentieel. Mijn uitdaging ligt in de rol die ik daarbij kan spelen. Daarbij ontkom ik niet aan het wettelijk kader voor situaties van arbeidsongeschiktheid (de Wet Verbetering Poortwachter). Binnen dit kader breng ik duidelijkheid, vertrouwen en beweging om door te kunnen gaan. Ik breng de situatie in kaart, voer gesprekken met werkgever, werknemer en bedrijfsarts en ben pas tevreden als partijen verder kunnen met een duidelijk toekomstperspectief.

Diensten

Arbeidsdeskundige diensten in verschillende situaties, face to face of online.

  • het arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek bij een jaar verzuim, inzet spoor 2
  • het pre advies WIA (specifiek voor onderwijs)
  • arbeidsdeskundig advies inzake complexe, langlopende verzuimsituaties
  • advies over verzuimsituaties en sociale zekerheid

 

 

 

 

Samenwerking met Anneke de Klerk

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

 

Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek.  Wat nu?

Ik wil een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek laten uitvoeren

Ik wil een pre-advies WIA laten opstellen

Ik heb advies nodig over de begeleiding van mijn zieke werknemer

Ik heb een verplichte loondoorbetaling door UWV opgelegd gekregen. Wat nu?

Ik heb ondersteuning nodig bij het doen van de WIA-aanvraag

 

Neem contact op

Nieuws

over E coaching, 1

over E coaching, 1

Als het gaat over E coaching denken mensen vaak aan coaching met beeld, Teams, Google Meet. Dat is niet zo vreemd. Tijdens Corona hebben we geleerd veel van ons werk online te doen. Voor mij is E coaching iets heel anders, coaching via mail, dus geschreven taal. En...

Lees meer