Als het gaat over E coaching denken mensen vaak aan coaching met beeld, Teams, Google Meet. Dat is niet zo vreemd. Tijdens Corona hebben we geleerd veel van ons werk online te doen. Voor mij is E coaching iets heel anders, coaching via mail, dus geschreven taal. En juist die geschreven taal vraagt iets heel anders van de coach. Dat weten we vanuit emailcontacten. Alles wat je opschrijft heeft impact…….