Wijnolst & de Klerk biedt expertiseonderzoeken aan voor verzuimsituaties die complex zijn. Complex is voor ons verzuim dat langere tijd bestaat zonder een duidelijk beeld van de belastbaarheid of wanneer de re-integratie stagneert.

Met onze expertiseonderzoeken geven wij snel richting aan snel duidelijkheid over en richting aan arbeidsmógelijkheden bij complex verzuim.

Onze aanpak is “persoonlijk” vanuit onze natuurlijke belangstelling en empathie voor de mens met zicht op arbeid.